Vilkår og personvern for nettsiden www.skjold.ai, våre kontaktskjema og Skjold.ai plattformen til iPhone, PC, Mac og Android

Personvern og sikkerhet står i er svært viktig for oss i Skjold.ai. Vi tilstreber alltid å tilby løsninger som er til fordel for våre brukere, og om er transparente og enkle å forstå. Ta kontakt med personvern@skjold.ai dersom du har spørsmål til dette.

Nettsiden - www.Skjold.ai

Når du besøker våre nettsider www.skjold.ai og benytter våre kontaktskjema og kontaktflater så behandler vi alltid dine personopplysninger i samsvar denne personvernerklæringen for nettsiden. 

Skjold.ai appene til iPhone, Android, Mac og PC

Dersom du tar i bruk Skjold.ai plattformen på iPhone, Android, PC eller Mac gjelder denne personvernerklæringen og disse brukervilkårene.