top of page
7 av 10 bedrifter utsettes for datakriminalitet og nettsvindel

Hvorfor benytte Skjold.ai på din mobil og Mac / PC?
 

1. Alle blir utsatt for kontinuerlige forsøk på datakriminalitet og nettsvindel. Svindlerne utvikler hver dag ny teknologi og metoder for å lure deg.
 

2. Med Skjold.ai aktivert har du alltid en effektiv beskyttelse mot nettsvindel og datakriminalitet uansett hvilket nett eller hvilke apper du benytter.
 

3. Skjold.ai anonymiserer din nettrafikk slik at ingen kan overvåke deg. Dette gjør at du ikke blir et mål for nettsvindlere og angripere.

Alle bedrifter er mål for datakriminalitet

hacker.png

Stadig flere angrep rettes mot små og mellsomstore bedrifter, som ofte har den svakeste beskyttelsen av sine ansatte. 

menneskelig feil.png
phishing.png

7 av 10 har blitt forsøkt svindlet

85 % av vellykkede angrep involverer menneskelig svikt

Over 60 % av de som rammes påføres økonomiske tap

Fordeler med Skjold.ai

check-mark.png

Effektiv beskyttelse mot skadlige nettsider, svindel SMS og andre former for datakriminalitet

check-mark.png

Installeres av brukeren på 2 minutter og oppdateres automatisk

check-mark.png

Beskytter de mobil, PC og Mac både på jobb og privat

check-mark.png

Anonymiserer din nettrafikk, slik at du ikke blir et mål for angripere

check-mark.png

Utvikles kontinuerlig for å beskytte deg mot nye metoder som nettkriminelle tar i bruk

bottom of page