Personvernerklæring Skjold.ai

 

Norsk datasikkerhet AS (orgnummer 926 112 813) leverer tjenesten Skjold.ai som app til iPhone, program til PC, program til Mac og app til Android mobiltelefoner, og behandler i den forbindelse personopplysninger i overenstemmelse med denne personvernerklæringen når du installerer og bruker våre tjenester. Norsk Datasikkerhet AS er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.
 

Formålet med behandlingen

 

Skjold.ai er en tjeneste som beskytter brukerne mot nettruseler på nett, mobil og PC. Dette gjøres blant annet gjennom bruk av Skjold.ai sitt VPN nettverk og bruke av filtreringsteknologi for brukerens nettrafikk. I den forbindelse behandler vi et minimum personopplysninger for at denne tjenesten skal fungere som avtalt med brukeren og gi en god og trygg brukeropplevelse.

 

Generelt om sporing og data

 

Skjold prioriterer sikkerhet, anonymitet i brukervennlighet. Vi logger derfor kun et minimum av data for at tjenesten skal fungere sikkert og brukervennlig for våre brukere.

 

All data som sendes gjennom Skjold sitt nettverk er kryptert og anonymisert. Dette gjør at hverken Skjold eller våre leverandører, kan knytte data om hvilke nettsider som er besøkt eller apper som er benyttet, til en bestemt bruker.

Og vi kan ikke spore hvilke nettsider en bruker besøker.  

 

 

Særlig om samtykke til deling av data på iOS

Når du tar i bruk Skjold.ai appen på iPhone første gang må du samtykke til Apple sitt standard samtykke for VPN applikasjoner, for at Skjold skal fungere.
 

« Skjold» vil legge til en VPN-konfigurasjon. All nettverkstrafikk på iPhone kan bli filtrert eller overvåket når VPN er aktiver.
 

Skjold benytter anonymisering og kryptering slik at vi ikke kan knytte nettlesertrafikken til din bruker, og den overvåkes ikke av oss.

 

Informasjonen som behandles

 

Skjold behandler kun informasjon som er nødvendige for at tjenestene skal fungere som lovet og beskytte brukeren på nett og mobil.
 

  • Din inngående IP og siste tidspunkt for når en bruker logget på vårt nettverk i inntil 30 dager.  

  • Kontaktinformasjon til en bruker slik at vi kan varsle brukerne dersom vi ser at tjenesten ikke benyttes.

 

 

Når du tar i bruk tjenesten Skjold opprettes det en profil som inneholder profilinformasjon som epost, telefonnummer og avtalen din profil er knyttet til. Skjold lagrer data om når din profil kobler til vårt nettverk og hvilken IP brukeren kobler til fra. Denne dataen lagres i inntil 30 dager. Formålet med denne behandlingen er utelukkende å sikre at brukerne er koblet til vårt nettverk.

 

Kommunikasjon

Skjold vil kunne kommunisere til brukerne om viktige forhold ved din bruk av tjenesten. Dette omfatter kun kommunikasjon dersom vi ser at tjenestene våre ikke er aktivert riktig, i henhold til brukeravtalen vi har inngått med deg. Du kan reservere deg mot slik kommunikasjon ved å kontakte hei@skjold.ai

 

Deling av informasjon med tredjeparter

 

Skjold benytter ulike driftspartnere for å levere våre tjenester. Dataen disse mottar om deg som bruker er imidlertid kryptert og anonymisert.

 

Ut over dette utleverer aldri Skjold informasjon vi får som følge av bruk av tjenesten, til tredjeparter.

Dine rettigheter knyttet til innsyn og sletting

Skjold lagrer et minimum av data i inntil 30 døgn for å sikre at tjenesten fungerer som den skal. Dersom du har spørsmål vedrørende innsyn eller sletting av dette så kontakt oss på hei@skjold.ai

Sikkerhet

Vi tar sikkerhet og personvern for våre brukere og deres data på største alvor, og våre tjenester er designet på en slik måte at den skal være trygg for alle brukere å benytte. Våre tjenester lagrer så lite data om brukeren som mulig, og kobler aldri dine bruksdata til din bruker. Skjold har tiltak og rutiner som sikrer brukernes integritet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

Spørsmål knyttet til personvern:
Kontakt oss på hei@skjold.ai