top of page

Personvernerklæring og Vilkår for bruk av Skjold.ai

Norsk datasikkerhet AS (orgnummer 926 112 813) leverer tjenesten Skjold.ai og behandler i den forbindelse de opplysningene som blir delt med tjenesten i samsvar med denne personvernerklæringen og disse vilkårene. Norsk Datasikkerhet AS er behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger dersom de deles med tjenesten,

 

Når du tar i bruk tjenesten så godtar du denne personvernerklæringen og disse brukervilkårene. Dersom brukeren ikke godtar denne personvernerklæringes bestemmelser, er brukeren selv pliktig til å avslutte bruken en av tjenesten.

 

Beskrivelse av tjenesten
 

Skjold.ai er en tjeneste som lar brukeren sjekke om mistenkelige melinger inneholder tegn på at de kan være ulike former for nettsvindel, digital kriminalitet eller forsøk på ID-tyveri. Tjenesten benyttes ved at man deler meldingen man oppfatter som mistenkelig med Skjold.ai via vår mobilapplikasjon, nettside https://partner.skjold.ai/ eller via partnere sine nettsider. Deretter får man en vurdering om den innsendte meldingen kan være forsøk på nettsvindel. Tjenesten er en automatisk sjekk som bygger på kunstig intelligens. Vurderingen fra tjenesten må alltid vurderes av et menneske sammen med annen tilgjengelig informasjon for å kunne fastslå om en melding er trygg, eller forsøk på nettsvindel.

 

Formålet med tjenesten og med behandlingen av informasjon
 

Formålet med Skjold.ai sjekken er at brukeren skal kunne sjekke mistenkelige meldinger og få vurdert om meldingen kan være forsøk på ulike former for nettsvindel. Skjold.ai behandler de dataene brukeren sender inn i samsvar med denne personvernerklæringen for å kunne tilby sjekk av de innsendte meldingene, og fremtidige meldinger som blir sendt til tjenesten.

 

Informasjonen som behandles
 

Skjold.ai behandler innholdet i meldingene som sendes til Skjold.ai sjekken i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæringen og disse vilkårene. De innsendte meldingene og svarene som blir gitt vil bli lagret, for å bidra til å utvikle tjenesten og sikre kvaliteten på vurderingene som Skjold.ai gjør i fremtiden. Dersom du oppgir ditt telefonnummer eller epost nå du benytter løsningen, vil disse dataene kunne lagres sammen med inndata og utdata brukeren fikk fra tjenesten.
 

Deling av data og bruk av databehandlere
 

Skjold.ai sjekken benytter egenutviklede løsninger i kombinasjon med ulike leverandører og løsninger for kunstig intelligens, vurdering av linker og sikkerhetsetterretning, for å vurdere de innsendte meldingene. Dette omfatter at data fra de innsendte melingene deles med denne typen leverandører og partnere til Skjold.ai. Disse leverandørene vil kunne bruke de innsendte dataene til å forbedre sine tjenester. Skjold.ai vil også kunne benytte dataene som oppstår som følge av bruk av tjenesten til å utvikle nye tjenester med tilsvarende formål som Skjold.ai sjekken. I den forbindelse vil data kunne bli delt med partnere og kunder, men aldri data som inneholder personopplysninger. Skjold.ai tilbys ofte i et samarbeid med en partner. Partneren vil fremgå tydelig i løsningen på https://partner.skjold.ai/ I disse tilfellene vil partneren kunne få innsyn i dataene som er sendt inn via partnerens Skjold.ai løsning.

 

 

Brukerens plikter
 

Brukerne av Skjold.ai plikter å benytte tjenesten i samsvar med tjenestens vilkår. Særlige forhold er viktig at du overholder:
 

  1. Du skal aldri dele sensitiv personinformasjon som personnummer, fagforeningstilhørighet, legning eller tilsvarende om deg eller tredjeperson med Skjold.ai sjekken.

  2. Du skal aldri dele sensitive linker som for eksempel linker for å resette passord med tjenesten.

  3. Svaret fra tjenesten må alltid leses som en vurdering som er gjort av en maskin, og må vurderes av et menneske for å kunne konkludere med om en meldinger er trygg, legitim eller forsøk på nettsvindel.

  4. Du har ikke lov til å automatisk vidredistribuere vurderinger som er gitt av Skjold.ai

 

Ansvarsbestemmelser
 

Brukeren er alltid ansvarlig for å vurdere svarene fra Skjold.ai sjekken for å konkludere med om en melding er trygg og legitim, eller forsøk på svindel. Svaret fra Skjold.ai sjekken må leses som en vurdering som er laget for å hjelpe brukeren til å fatt en riktig vurdering.

Det vil alltid finnes en iboende risiko ved å åpne og klikke på linker i meldinger som fremstår som mistenkelige og som fortsatt vil være til stede selv ved bruk av, Skjold.ai sjekken.

 

Skjold.ai, Norsk Datasikkerhet og deres ansatte, eiere, styre, partnere eller leverandører kan ikke, under noen omstendigheter, holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap et selskap, person eller bruker måtte ha som følge av bruk eller manglende bruk av tjenesten. Dette omfatter, men begrenses ikke, også direkte og indirekte tap som følge av datakriminalitet og nettsvindel som har funnet metoder for kriminalitet og/eller svindel som Skjold.ai ikke fanger opp.

 

Tjenestens begrensninger
 

Skjol.ai sjekken et optimalisert for å kunne vurdere mistenkelige meldinger mottatt til mobil og epost via SMS, epost, sosiale medier eller lignende tjenester. Dersom du sender inn andre typer melinger vil du kunne få utilsiktede eller upresise svar.

 

Endringer
 

Skjold.ai sjekken utvikles kontinuerlig, og det vil kunne forekomme endringer til vilkår og personvernerklæringen som følge av denne utviklingen. Siste versjon finnes til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider.

 

 

Kontakt
 

Kontakt hei@skjold.ai dersom du har spørsmål om Skjold.ai sjekken.

 

Sist oppdatert 21. mai 2024.

bottom of page