top of page
Risikoen for å bli utsatt for datakriminalitet og nettsvindel har aldri vært større!
  • 20 % av norske bedrifter oppgir at de har blitt utsatt for forsøk på datakriminalitet og svindel. 

  • Tall fra EU viser at 45 % av bedriftene som ble rammet av nettsvindel valgte å betale svindlernes krav 

problemet.png

De som rammes er ofte ikke har gjort tiltak for å beskytte seg

Alle typer bedrifter er mål for datakriminelle

Alle typer bedrifter og brukere er dag bli mål for datakriminalitet og nettsvindel. Svindlernes metoder er i kontinuerlig utvikling, men sentralt i de fleste typer svindel er bruk av falske nettsider og phising for å lure enkeltansatte. En enkelt ansatt som blir lurt av denne typen svindel kan være alt som trengs for å komme «på innsiden av bedriften» slik at du påføres økonomiske tap.

 

Beskyttelse av alle ansatte sin nettbruk er derfor avgjørende for å beskytte driften mot datakriminalitet og svindel.

Angrepene blitt ekstremt målrettet
Det er fort gjort å la seg lure!

Angriperne benytter i teknologi som maksinlæring for å automatisk målrette angrep til en lang rekke enkeltpersoner og bedrifter. Dette kombineres med sosial manipulasjon der man spiller på frykt, tillit eller fristelser for lure ofrene til å gi fra seg informasjon.
 

Ofte kombineres dette med at angriperne benytter data som er stjålet i større hackerangrep.

I sum gjør dette at vi utsettes for målrettede angrep hvor det er fort gjort å la seg lure.

Angriperne jakter alltid virksomheter som er enkle mål – unngå å bli et mål!

Aktørene som utfører datakriminalitet, er kyniske og jakter alltid på bedrifter og brukere som er enkle mål. Brukere som har fått lekket personinformasjon gjennom hackerangrep eller blir utsatt for phising er eksempler på forhold som kan gjøre bedriften til et enkelt mål.

Proaktive tiltak for å beskytte brukerne mot datakriminalitet reduserer sannsynligheten for å bli et mål for angriperne.

 

Gjør tiltal for å unngå at din virksomhet er et enklet mål for kriminelle!

Store konsekvenser dersom man blir rammet!

Alle typer bedrifter sitter i dag på digitale verdier i form av dokumenter, epost tilgang til systemer. Dersom man mister tilgang til dette midlertidig eller permanent så vil det i de fleste tilfeller føre til økonomiske tap for bedriften.

I tillegg utnyttes ofte ofrene for datakriminalitet til å spre svindel og angrep videre til sine nettverk. Dette vil garantert gi tapt omdømme blant dagens og potensielle kunder.  

Å bli utsatt for datakriminalitet er en stor belastning for den enkelte ansatt. Ofte vet man ikke hvilken type informasjon som er utnyttet eller som kan komme på avveie. Kostnadene både til tiden det tar å få kontroll og lavere effektivitet som følge av usikkerhet kan dermed være betydelig

I verste fall kan et vellykket angrep eller svindel bety kroken på døra, spesielt for mindre virksomheter.

bottom of page