Datakriminalitet og nettsvindel har eksplodert i omfang de seneste årene

En rekke uavhengig undersøkelser peker på at omfanget av datakriminalitet og nesttsvindel er sterkt økende i Norge. Stadig flere bedrifter angripes med langt mer avanserte metoder enn tidligere

PwC sin Cybercrime-rapport fra 2022 peker på at 8 av 10 et blitt opplevd phising (svindelforsøk) der siste året. 

Les mer på PC sine nettsider

Norsk senter for informsajonssikkerhet (NORSIS) utgir hvert år en rapport som blant annet beskriver trusselbildet i Norge. 

I rapporten fra 2021 pekes det blnt annet på at løsepengevirus er den største digitale trusselen mot virksomheter i alle størrelser. 

Og videre på at 50 % av sikkerhetsbruddene i norske virksomheter skyldes mennesklige feil

Les mer på Norsis sine nettsider