top of page

Datakriminalitet og nettsvindel har eksplodert i omfang de seneste årene

En rekke uavhengig undersøkelser peker på at omfanget av datakriminalitet og nesttsvindel er sterkt økende i Norge. Stadig flere bedrifter angripes med langt mer avanserte metoder enn tidligere

PwC sin Cybercrime-rapport fra 2022 peker på at 8 av 10 et blitt opplevd phising (svindelforsøk) det siste året. 2 av 10 bedrifter har også opplevd å bli preset for penger i etterkant av angrep eller lekkasjer.  

Les mer på PWC sine nettsider

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet slår fast at den sikkerhetspolitiske situasjoner er drastisk endret det seneste året. 

Dette fører til at Cyberangrep har blitt hverdagskost, og at det haster med å innføre risikoreduserende tiltak. 

Norsk senter for informsajonssikkerhet (NORSIS) utgir hvert år en rapport som blant annet beskriver trusselbildet i Norge. 

I rapporten fra 2021 pekes det blnt annet på at løsepengevirus er den største digitale trusselen mot virksomheter i alle størrelser. 

Og videre på at 50 % av sikkerhetsbruddene i norske virksomheter skyldes mennesklige feil

Les mer på Norsis sine nettsider

bottom of page