top of page
Søk
  • Tom Andre

Skjold.ai skal beskytte SMB-segmentet mot datakriminalitet og svindel


Datakriminalitet som ID-tyveri og løsepengevirus blir stadig mer utbredt, nå skal en ny brukervennlig plattform beskytte små og mellomstore bedrifter (SMB) mot at deres ansatte rammes. At svindlere målretter stadig flere angrep mot dette segmentet er ingen tilfeldighet…


– Det er flere årsaker til at er SMB-segmentet er utsatt for datakriminalitet. En åpenbar sammenheng er at SMB-segmentet ofte gir en god avkastning og krever mindre innsats fra svindlerne enn det eksempelvis gjør hos større selskaper med økt fokus på datasikkerhet. Kort fortalt så må flere i SMB-segmentet ta datasikkerhet på alvor, forklarer Tom Andre Mygland som er daglig leder i Skjold.ai.


I tillegg til å være sentral i utviklingen av Skjold.ai, en plattform som skal forhindre at ansatte blir utsatt for datakriminalitet, har han mer enn seks års er erfaring med digital forretningsutvikling fra Schibsted Ecommerce & Distribution og Distribution Innovation. Mygland har blant annet også vært sentral i utviklingen av av teknologiplattformen Morgenlevering.no. Han peker på at mange dessverre ikke klar over omfanget og hvilke konsekvenser datakriminalitet har for bedrifter, både på kort, men særlig lang sikt. Derfor har han stått i spissen for å utvikle en løsning som ivaretar IT-sikkerhet for de som ofte er dårligst beskyttet - nemlig bedriftene i SMB-segmentet.


Omfattende datakriminalitet

Det er veldig enkelt for brukeren å komme i gang med Skjold.ai. Brukeren laster ned Skjold.ai som en app til mobil og program til PC. Da får de et beskyttende lag mellom sin nettrafikk og truslene man møter på internett. At løsningen skal være enkel og brukervennlig, samtidig bidra til å redusere risiko hos brukerne, har vært helt essensielt for å bygge en plattform som er best egnet for SMB-segmentet. Fordelen med plattformen til Skjold.ai er at den er svært enkel å ta i bruk både for ansatte og bedrifter.


– For de aller fleste er det ikke naturlig å skille mellom privat bruk og bruk til fritid. Vi bruker stort sett mobil og PC til både jobb og privat. Dette kan svindlerne utnytte. Vår plattform har en stor fordel ved at den beskytter all nettrafikk på PCen og mobilen, i motsetning til mange løsninger som kun beskytter brukeren på jobb. Med Skjold.ai er brukeren beskyttet uansett hvor vedkommende bruker PC og mobil, og om disse lånes av andre i eksempelvis familien.


– Undersøkelser viser at stadig flere blir utsatt for datakriminalitet og svindelforsøk. Samtidig vet vi også at det er mange som legger lokk på slike hendelser, nettopp fordi det er et stort stigma og kan få negative konsekvenser for bedriftene som blir rammet, fortsetter Mygland.


Undersøkelser viser at nesten halvparten av rammede bedrifter betaler svindlerne, men dette er ingen garanti for få tilbake data som svindlerne har kryptert. Dette viser hvorfor det er svært viktig med beskyttende tiltak slik at man ikke havner i slike situasjoner.


– Mange går rundt med en forestilling om at dette ikke rammer deg og meg, men noen få klikk på en skadelig nettside eller link i SMS der du lures til å gi fra deg informasjon kan være nok til at deg og bedriften rammes. Og når du ikke kan gå til IT-avdelingen for å få bistand fra kompetent personell, så blir ofte konsekvensen økonomiske tap for bedriften. Dette er en tøff belastning med store potensielt store konsekvenser for alle dette rammer. Derfor ønsker vi å skape en plattform som er veldig enkel å ta i bruk og som bidrar til vesentlig økt trygghet for bedrifter og ansatte, understreker han.


Brukervennlig og skalerbar løsning

Nettopp fordi dette har blitt et så stort problem for SMB-segmentet og ansatte som mottar ulike forsøk på svindel, har det vært helt nødvendig å sette sammen en brukervennlig og skalerbar løsning som gir bedriftene og de ansatte økt beskyttelse. I motsetning til langt mer avanserte, kostbare og krevende systemer, skal Skjold.ai være en plattform som har fokus på brukervennlighet og som enkelt kan implementere nye funksjoner.


Skjold.ai-plattformen er et beskyttende lag mellom brukeren og ulike typer trusler du blir utsatt for når du bruker Internett. Med Skjold.ai-appen aktivert på telefon og PC så stoppes farlige nettsider, og brukeren oppfordres til å ikke besøke nettsiden. I tillegg anonymiseres brukernes trafikk når de er koblet til plattformen. Dette reduserer risikoen for at man blir utsatt for datakriminalitet og beskytter brukerne. Personvern er selvfølgelig sentralt hos Skjold.ai og plattformen lagrer ikke data om brukernes trafikk slik at personvern ivaretas.


– Nå skal vi fokusere på å nå vårt mål om å etablerer Skjold.ai som den ledende tilbyderen av datasikkerhet for SMB; Norge først. Når vi har lykkes med det vil det være naturlig å se på hvordan vi kan utvikle plattformen til å gjelde flere målgrupper, og deretter ytterligere geografisk vekst. Det er åpenbart at denne tjenesten har forutsetninger for videre vekst og at det er et stort behov for vår plattform, utdyper gründeren bak Skjold.ai.


Lanseringen er like rundt hjørnet, men en rekke brukere hatt tilgang på plattformen i en lengre pilotfase. Tilbakemeldingene fra pilotbrukerne er positive, og det gir grunn til optimisme når tjenesten blir tilgjengelig for SMB-markedet.


– Så langt har tilbakemeldingene fra brukerne vært positive. Skjold.ai består av et team med lang erfaring innen produktutvikling og datasikkerhet, og denne bransjen opplever en sterk vekst. Behovet for beskyttelse mot datakriminalitet er stort i dag og vil vokse seg større i fremtiden, ettersom svindlerne stadig utvikler nye metoder for å lure ofrene. Da er det naturlig at både bedrifter og investorer vil se behovet for beskyttelse med Skjold.ai, avslutter han.76 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page